Revisor till projekt för Arvsfonden

Allmänna arvsfonden (Arvsfonden), som bl.a. får sina medel från avlidna utan ärvande, finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

För att säkerställa att projekt som finansieras med medel ur Arvsfonden hanteras korrekt så ska granskning av dessa ske av en kvalificerad (godkänd eller auktoriserad) revisor.

Vi utfärdar denna typ av granskning och om du behöver min hjälp så tveka inte att höra av dig till mig.

Detta är inlägg 79 av 100 i min #blogg100-medverkan.

arvsfonden

Gör inte din familj arvslös!

I höst träder nya regler avseende arvsrätt inom EU i kraft. Den 17’e augusti börjar EU’s arvsrättsförordning att gälla och konsekvenserna kan bli förödande!

Utmärkta bloggen SEB Green Room skriver om detta här. Följande stycke är viktigt för dig som berörd:

”För dig som är medborgare i ett land men bosatt i ett annat land inom EU kan det få stora oanade konsekvenser för dina efterlevande om du skulle avlida. Ändrade arvsregler kan nämligen göra att efterlevande ärver enligt bosättningslandets arvsregler – med sämre arvsrätt som följd. Men det finns en lösning på problemet.”

Läs i så fall mer om detta på SEB’s blogg.

Detta är (ett rätt bekvämt) inlägg 14 av 100 i min #blogg100-medverkan.

Sad_Cat_Is_Sad