Genomgång av ekonomiska rutiner och processer

En revisor erbjuder ju många fler tjänster än lagstadgad revision, vilket jag skrivit om tidigare i inlägget ”Revisorns verktygslåda”.

Uppdragen i det inlägget är lite mer formella, men det är också väldigt vanligt att våra kunder ber oss titta på en särskild del av deras företag. Det kan vara t.ex. att hjälpa till att få igång rutinen kring likviditetsbudgetering för att man ska undvika onödiga dyra krediter eller svårigheter med likviditeten. Det kan vara t.ex. att finjustera rutinen för projektredovisning så att rätt personer får rätt beslutsunderlag, uppföljning av lönsamhet m.m.

Eftersom vi kan många verksamheter vet vi också vilka falluckor som finns i företagandet och kan därför hjälpa kunden att riskminimera sin verksamhet och skapa ytterligare lönsamhet framåt. Visst tar vi betalt för det, men vår målsättning är att det ska skapa en trygghet och sannolikt även en lönsamhet som är större än vår kostnad – särskilt i lite större företag där en liten justering kan ge en väldigt stor effekt. Det är detta vi menar med att skapa mervärde.

Vilken rutin kan vi hjälpa dig att finjustera?

Detta är inlägg 81 av 100 i min #blogg100-medverkan.

granskning

Hur många uppdrag kan en revisor ha?

UC uppmärksammar med ett pressmeddelande att några revisorer har väldigt många uppdrag. 

FAR’s generaldirektör Dan Brännström kritiserar detta på några punkter med ett inlägg på sin blogg

Det är viktigt att lyfta fram att det är svårt att sätta ett ”tak” på antal revisionsuppdrag en revisor kan ha då olika uppdrag är olika komplexa. Det viktiga är att det finns en opartisk och kvalitetssäkrande instans även avseende revisionsarbete. Och det finns det ju! Statliga Revisorsnämnden gör just detta och ”antal uppdrag” är en offentlig uppgift och därmed enkel urvalsmetod när de väljer sina granskningsobjekt. Detta använder de med all säkerhet!

Därmed gör UC en höna av en fjäder och borde istället fokusera på hur de kan skapa värde för samhället genom att tydliggöra vilka av deras uppgifter man kan lita på och ej! Läs mer om min uppmaning till dem i mitt kontroversiella inlägg ”Avskaffa Revisionsplikten!

Detta är inlägg 10 av 100 i min #blogg100-medverkan.