3,14% av alla sjömän är pi-rater. #revisorshumo

3,14% av alla sjömän är pi-rater. #revisorshumor