@der_LS Bara att kunna slänga sig med att vara ”T

@der_LS Bara att kunna slänga sig med att vara ”The ARK”! Let your redovisningskonsult decide! ? #revisorshumor