När skilsmässopapprena var underskrivna fick bå

När skilsmässopapprena var underskrivna fick båda parter var sitt ex. #revisorshumor