Salig av lycka är revisorn ty han skola få sig e

Salig av lycka är revisorn
ty han skola få sig ett nummer
#revisorshumor