@AntOorEe Ja, tyvärr kommer man inte undan ? S

@AntOorEe Ja, tyvärr kommer man inte undan ? Se själv på #revisorshumor. Tragiskt ??