Chefen, jag tycker inte att min lön stämmer öve

Chefen, jag tycker inte att min lön stämmer överens med de kunskaper jag har!
Nej, men vi kan ju inte låta dig svälta ihjäl. #revisorshumor