@FredrikYmer Inte om du inte vill vara ute på tun

@FredrikYmer Inte om du inte vill vara ute på tunn is igen ?? #revisorshumor