Frugan jämförde precis mig med blandfärs. Hälf

Frugan jämförde precis mig med blandfärs. Hälften nöt och hälften svin! #revisorshumor