@J_Landstroem Men är det positivt rörelseresulta

@J_Landstroem Men är det positivt rörelseresultat på operativ nivå INKLUSIVE verksamhetsrelaterade intäkter och kostnader? #revisorshumor