Jag har hört att det bara är obegåvade som trä

Jag har hört att det bara är obegåvade som tränar crossfit. De kan inte tänka utanför boxen. #revisorshumor