Jag har hört att man sover dåligt i Asien. Jaså

Jag har hört att man sover dåligt i Asien. Jaså? Jo, i Madras ligger Manilla. #revisorshumor