– På vilket konto ska jag föra de 2,5 mkr reviso

– På vilket konto ska jag föra de 2,5 mkr revisorn rymde med?
– Sätt de på löpande utgifter.
#revisorshumor

Sorry.. @RevisorLavin