Parallella linjer har så mycket gemensamt att det

Parallella linjer har så mycket gemensamt att det är extra sorligt att de aldrig kommer att mötas. #revisorshumor