@pughfranken Stavas det inte Pätra? Eller är det

@pughfranken Stavas det inte Pätra? Eller är det Pätra Medä? #revisorshumor