@RevisorLavin -Är Juristernas utbildning relevant

@RevisorLavin -Är Juristernas utbildning relevant? – Ja den är alltid advokat. #revisorshumor