@RevisorLavin Fast det var ju ingen #revisorshumor

@RevisorLavin Fast det var ju ingen #revisorshumor i just den tweeten. Tänk på det 😉