@RevisorLavin för övrigt, borde det inte vara kr

@RevisorLavin för övrigt, borde det inte vara krav på något ekonomi-/redovisnings-/revisionsrelaterat i #revisorshumor?