@RevisorLavin Hur sköter du gräsmattan utan foss

@RevisorLavin Hur sköter du gräsmattan utan fossila bränslen? Med getmotor #revisorshumor