@RevisorLavin – Varför föredrar du hårda klappa

@RevisorLavin
– Varför föredrar du hårda klappar framför mjuka?
– För dom står sig bättre !
#revisorshumor