#revisorshumor Med en klocka från Kim i julepaket

#revisorshumor

Med en klocka från Kim i julepaket,
advokatens debiterbara timmar Lavinartat öka likt en rymdraket!