Skatteverket: ”Tomträtt innebär rätt att nyttja

Skatteverket: ”Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den.” – Nyttja tomten låter lite kinky… #revisorshumor