True story: Mitt minne är som en julkalender –

True story: Mitt minne är som en julkalender – full av luckor.
#revisorshumor