Vad är arméns uppgift? Att skydda fosterlandet!

Vad är arméns uppgift?
Att skydda fosterlandet!

Vad är flottans uppgift?
Att skydda fostervattnet!

#revisorshumor