Vad är det för en bil på golfbanan? En Caddiela

Vad är det för en bil på golfbanan?
En Caddielac.
#revisorshumor