Varför är bladlössen så små? De har stannat i

Varför är bladlössen så små?
De har stannat i växten. #revisorshumor