Varför är bladlössen så små? De har stannat i

Varför är bladlössen så små? De har stannat i växten! #revisorshumor