Varför gick fången frivilligt in i fängelset ef

Varför gick fången frivilligt in i fängelset efter att ha begått ett brott?
Han ville hålla den andra fången ”cellskap”.
#revisorshumor