Varför heter det löneredovisning och inte folkbo

Varför heter det löneredovisning och inte folkbokföring? #revisorshumor