Vet ni vad som är riktigt UDDA? Tal som inte är

Vet ni vad som är riktigt UDDA? Tal som inte är jämnt delbara med 2. #revisorshumor är roligt, nästan jämnt… ?