Vilket virke är lättast att se genom? Fönsterbr

Vilket virke är lättast att se genom? Fönsterbrädan! #revisorshumor