Redovisa moms 26 februari 2014

Jag har nåtts av information av att Skatteverket kan ha gjort fel vid vissa registreringar av företag som redovisar moms på helårsbasis, så kallad ”årsmoms”.

Det har medfört att t.ex. enskilda näringsidkare och företag har fått uppmaningar om att inkomma med sin momsredovisning redan per 26 februari 2014 trots att man egentligen inte skulle redovisat moms förrän 12 maj 2014 (26 juni med byråanstånd).

Det som gäller för momsredovisning på helår och i detalj hittar ni hos Skatteverket via denna länk. Där framgår bl.a. att företag som har handel med EU ska redovisa enligt huvudregeln, dvs. 26 februari. Min teori är att Skatteverket av misstag lagt in för många bolag i denna kategori.

Vad som är värre är att den information jag fått gör gällande att man själv måste inkomma med en rättelse avseende detta på blankett 4639. Detta gör att man får en ny deklaration med korrekt datum. I annat fall förväntas man inkomma med sin redovisning den 26 februari!

Detta är viktigt att följa upp. Ta kontakt med er redovisningsperson, revisor eller mig om ni har frågor!