@RevisorLavin Det kan inte stämma. Blottaren gill

@RevisorLavin Det kan inte stämma. Blottaren gillar väl all sorts flukt? #revisorshumor