Undras när påven besöker den nordvästskånska

Undras när påven besöker den nordvästskånska ”skärgården”. Rubriksättarna suktar efter rubriken: ”Påven på Ven!” #revisorshumor