Uppdragsbrevet är en papperstiger

Debatten har blossat upp avseende uppdragsbreven som tas fram mellan revisorer/redovisningskonsulter och deras kunder, se bl.a. här hos Tidningen Balans Debattsidor.

Jag har länge ifrågasatt uppdragsbrevets betydelse och verkan vid en eventuell tvist mellan parterna. Min uppfattning är, som flera av respondenternas, att uppdragsbrevet enbart är en kostsam och formaliserad pappersexercis som varken kunden eller revisorn har någon nytta av.

Vad tycker du?