Titeländring

Så trädde förändringen, som jag skrev om i oktober förra året, i kraft:

http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Nyheter/Godkand-revisor-med-examen–auktoriserad-efter-1-juni-2013/

Alla godkända revisorer med revisorsexamen är alltså från och med den 1 juni auktoriserade.

Grattis branschen och allmänheten till minskad begreppsförvirring!