Börspsykologi – DÅ vänder börsen nedåt!

Jag är ju inte bara revisor. Jag är börsorakel också. Med nedanstående modell kan ”jag” förutsäga exakt när börsnedgången börjar. Vill du veta mer så läs vidare.

Martin Armstrong presenterade 1999 bl.a. följande modell vid Princeton i USA. Han upptäckte sambanden någon gång under 70-talet och har bevisat att det stämmer bra på börsutvecklingen. Detta kan väl sammanfattas, av mig som novis, som ett mått på det mänskliga minnet och flockpsykologi. Modellen träffar förbluffande bra, även om den inte prickar exakt alltid beroende på oförutsedda händelser som t.ex. krig eller terrorattentat som kan påskynda eller försena utvecklingen. Men över tid har det visat sig stämma fantastiskt bra och 2008.225 vände det faktiskt upp kraftigt, nästan på dagen!

EconomicConfidenceModel

Med lite huvudräkning (nåja, jag erkänner att jag som vanligt använde Excel) kan man konstatera att toppen på denna börsfest kommer att nås under första veckan i oktober 2015. Därefter är det utför som gäller.

Nog är det svårt att svälja något sådant här utan kritik, men gör din egna analys så kommer du att se att det stämmer ganska bra historiskt. Att det ibland inträffar på dagen kan kanske förklaras med att modellen blivit en självuppfyllande profetia, dvs. att på grund av att alla tror att det kommer att gå ned så gör det det.

Något som också är lite spöklikt med denna modell är att antalet dagar i en 8,6-årscykel är 3140 stycken vilket av en händelse, kanske slumpmässig, är pi gånger 1000. Någon som är konspirationsteoretiker… ? 🙂

Detta är inlägg 19 av 100 i min #blogg100-medverkan.