Personalliggare i byggbranschen 2016

Från den 1 januari 2016 är det lag på att byggherrar ska anmäla till Skatteverket vart och när byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning som gör att en elektronisk personalliggare kan föras.

Byggherren ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.Syftet med detta är att minska svartarbete i byggbranschen.

Det gäller för alla projekt överstigande 4 basbelopp (ca 180kkr) som påbörjas efter 1 januari 2016 (eller som sträcker sig längre än 30 juni 2016) och det kan bli dyrt för den som inte sköter sig. Kontrollavgift från Skatteverket för utebliven anmälan är 25.000kr, för fel eller uteblivna identifkationsuppgifter 10.000kr och extra avgift för varje person som felar mot personalliggaren om 2.000kr per person. Skatteverket gör oannonserade kontroller på detta kontinuerligt. Som jag skrivit om tidigare är liknande kontrollavgifter inte avdragsgilla i bolagets deklaration.

Detta är inlägg 20 av 100 i min #blogg100-medverkan.

personalliggare