Ändring om kassaregister

Säljer ditt företag mot kontant betalning i skatterättslig mening (även kontokort)? Se mer om lag om kassaregister hos Skatteverket.

Enligt en lagrådsremiss från regeringen i fredags föreslås att från 2014-01-02 så ska ej uppräkning av säsongsförsäljning att motsvara helårsförsäljning göras längre då man beräknar om man omfattas av undantaget kring krav om certifierat kassaregister eller ej (s.k. obetydlig omfattning).

Detta medför en förbättring t.ex. för flera av dem som enbart har en väsentlig sommarförsäljning, då dessa ej nödvändigtvis behöver införskaffa ett, relativt omsättningen, kostsamt kassaregister.

Se vidare i hela lagrådsremissen.