Bolagsverket slarvar!

Hos Dagens Nyheter uppmärksammas likt hos Dan Brännström att Bolagsverket slarvar i sina kontroller av mindre företags årsredovisningar, dvs. de bolag som ej har ett lagstadgat krav att ha revisor. DN skriver bl.a.:

”Men Bolagsverkets granskningar har mycket stora luckor. I praktiken granskas bara att årsredovisningen ser korrekt ut – om siffrorna som presenteras har någon koppling till verkligen kontrolleras inte.”

Jag vill därför mana alla till stor försiktighet kring beslut rörande bolag som presenterar oreviderade årsredovisningar. Oavsett om Bolagsverket registrerat dem eller ej!

Vill ni minimera risken att något är fel så be bolaget kontakta en revisor och beställa en kvalitetsstämpel. Det behöver alltså inte vara fullständig revision. Det finns flera andra varianter som kan vara mer prisvärda beroende på ändamål. Hör gärna av er vid funderingar om detta så ska jag reda ut begreppen!