Lägre sociala avgifter för unga?

Regeringen föreslår i en promemoria sänkta sociala avgifter för de allra yngsta då dessa är värst utsatta på arbetsmarknaden. Det som idag innebär 15,49% för alla anställda under 26 år ska, om detta går genom, innebära:

Upp till 22 år – 10,21% (bara ålderspensionsavg.)
23-24 år – 15,49%
25 år och uppåt – ingen rabatt (31,42%)

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Se här hur arbetsgivaravgiften är uppbygd (urklipp från www.skatteverket.se):
20131105-202056.jpg

Jag tycker detta är en vettig punktinsats för att ytterligare öka incitamenten att ta in yngre medarbetare hos företagen.