Ta ut rätt lön från ditt AB år 2014 – 3:12 / K10

(Detta inlägg är fortfarande mycket populärt – men missa för all del inte mitt uppdaterade inlägg som istället gäller för 2015: Ta ut rätt lön från ditt AB år 2015 – 3:12 / K10)

Mitt inlägg angående löneuttag 2013 för att optimera blankett K10 för fåmansföretagare är ett av de mest populära här på bloggen. Självklart följer jag upp detta i år med hur du gör för att få maximal skjuts av 3:12-reglerna så att du inte behöver betala mer skatt än nödvändigt på din utdelning från, eller din vinst vid försäljning av, ditt aktiebolag.

De som följer affärsmedia, eller denna blogg, vet att 3:12-reglerna ändrades rätt markant i slutet av 2013. De största förändringarna var att enbart de ägare som äger minst 4% av kapitalet får lov att beräkna löneunderlag samt att löneunderlaget nu beräknas med 50% av bolagets kontanta löner istället för 25% som tidigare. För de flesta mindre fåmansföretag medför detta alltså en rejäl förbättring av gränsbeloppet som ju beskattas med 20% istället för som lön (upp till 57%!).

Som jag skrev förra året måste man kvalificera sig för att få använda den förmånliga löneunderlagsregeln. Det gör man genom att ta ut rätt lön (ej förmåner – dock räknas egen lön) före årsskiftet. Eftersom årsskiftet närmar sig är det viktigt att se över så att man inte missar denna möjlighet. Finns inga vinster att ta ut i dagsläget gör det inget, utan gränsbeloppet förs varje år över från det föregående året och uppräknas dessutom med en relativt bra ränta. Vid en eventuell avyttring av bolaget beaktas också gränsbeloppet varpå en eventuell vinst beskattas lägre. Dessa regler bör alltså vara av intresse för alla med ett fåmansaktiebolag (FÅAB) oavsett om det finns intresse av att ta ut pengar just nu eller ej. 

Det som är lite lurigt med dessa regler är att det man gör 2014 först påverkar gränsbelopp och utdelning som tas under 2015. För att få använda sig av det förmånliga löneunderlaget för 2015 gäller det att hålla reda på dessa olika nivåer för kvalifikation:

* Vid uttag av lön år 2014 på minst 569 000 kr (10 inkomstbasbelopp) är lönekravet alltid uppfyllt.

* Lägsta möjliga lönekrav för år 2014 kommer att vara 341 400 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5% av totala löner. Tänk så här för att räkna ut det exakta beloppet till din K10:

Om du inte har möjlighet att kvalificera dig för löneunderlagsregeln till 2015, genom löneuttag 2014, så gäller ju istället förenklingsregeln där schablonbeloppet 156 475 kr fördelas på ägd andel av företaget. Schablonbeloppet för 2014 är för övrigt 155 650 kr.

Med lite baklängesräkning kan man då konstatera att med löner upp till ca 315 000 kr är schablonbeloppet uteslutande det bästa valet, då detta ändå inte överstigs med 50% av lönerna i löneunderlagsregeln. För löner mellan ca 315 000 kr och 341 400 kr likaså då det på dessa nivåer inte finns möjlighet att kvalificera sig. Skulle lönerna ligga på precis 341 400 kr måste även 5% adderas vilket ackumulerat blir 359 369 kr, som är absolut lägsta möjliga kvalifikationsnivå 2014. Min rekommendation är att lägga dig något över detta för att undvika att falla på mållinjen om det skulle bli någon justering av bolagets löner längre fram.

Detta ger då minst ca 360 000 kr x 50% = 180 000 kr som adderas till ditt utgående gränsbelopp för 2015. Förutsatt att medel finns att ta utdelning, alternativt att vinst uppkommer vid försäljning, så betalas bara 20% skatt på detta belopp.

Ovanstående information är förstås något förenklad. Det finns många snedsteg man kan göra i denna hantering, så ta hjälp med planeringen om du är osäker. Har du några frågor kring löneuttag, upprättande av K10 eller annat kring detta så hör av dig till mig.

pengar