Ta ut rätt lön från ditt AB år 2013! – 3:12 / K10

(Detta inlägg är fortfarande mycket populärt – men missa för all del inte mitt uppdaterade inlägg som istället gäller för 2014/2015: Ta ut rätt lön från ditt AB år 2014 – 3:12 / K10 och för 2015: Ta ut rätt lön från ditt AB år 2015 – 3:12 / K10)

Ett av de mest förmånliga sätten för fåmansföretagare att få ut pengar ur sitt aktiebolag är genom s.k. lågbeskattad utdelning i inkomstslaget kapital. Skatten på utdelning upp till en viss gräns (gränsbeloppet) uppgår endast till 20%. Finns inga vinster att ta ut i dagsläget gör det inget, utan gränsbeloppet förs varje år över från det föregående året och uppräknas dessutom med en relativt bra ränta. Vid en eventuell avyttring av bolaget beaktas även detta gränsbelopp varpå en eventuell vinst beskattas till en lägre skattesats. Dessa regler bör alltså vara av intresse för alla med ett fåmansaktiebolag (FÅAB) oavsett om det finns intresse av att ta ut pengar just nu eller ej.

Beräkningen av gränsbeloppet är dock lite snårig, särskilt om man nyttjar huvudregeln/löneunderlagsregeln vilken ställer olika kvalifikationskrav avseende bl.a. totalt och eget löneuttag på årsbasis. Beräkningen görs på blankett K10 till din privata inkomstdeklaration.

OBS! Beräkningar nedan kring löneuttag gäller alltså INTE om du tillämpar förenklingsregeln (schablonbeloppet om ca 155 kkr) på din K10. 

Eftersom årsskiftet nu närmar sig är det hög tid att se över ditt löneuttag med hänsyn till de fortsatt gällande 3:12-reglerna som alltså påverkar 2014 års gränsbelopp (årets gränsbelopp baseras i sin tur på löneuttaget för 2012).

Vilka nivåer är viktiga att hålla reda på då? Jo, lägsta möjliga lönekrav för 2013 kommer att vara 357 474 kr (6 inkomstbasbelopp + 5% av totala löner). Vid en lön på minst 566 000 kr (10 inkomstbasbelopp) är lönekravet dock alltid uppfyllt. Detta medför att:

* om den totala lönesumman (inkl. ägaren) under 2013 i bolaget är ca 4,5Mkr eller HÖGRE måste ägaren eller någon annan i någon i ägarens familj ta ut en lön under 2013 på minst 566 000 kr.

* om lönesumman är LÄGRE än ca 4,5Mkr räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 339 600 kr + 5 procent av lönesumman.

Till kommande år ser 3:12-reglerna dock annorlunda ut, vilket du som följt bloggen (eller annan valfri mediarapportering :)) redan känner till. Framförallt innebär de nya reglerna att man måste äga minst 4% av bolaget för att ens ha en chans att kvalificera sig för löneunderlaget. För en stor del företagare i det segment där jag verkar, dvs. små och medelstora företag, kommer de nya reglerna dock bara ge ytterligare skjuts åt löneunderlaget och ökade möjligheter att få ut s.k. lågbeskattad utdelning till 20%. Jag kommer att återkomma mer till detta efter årsskiftet.

Har du några frågor kring årets löneuttag, upprättande av din K10 eller något annat kring detta så tveka inte att höra av dig. Detta är väldigt komplicerade regler, och de blir inte enklare, men jag får frågor om det varje vecka och vill gärna hjälpa dig.

 • Pingback: Att bilda aktiebolag / Registrera företag (AB) | Revisor Helsingborg()

 • Tarja

  Hej!
  Jag äger alla aktier i ett AB. Jag har inkl decemberlönen tagit ut 425.000 kr 2013.
  Totalt utbetalda löner inkl mig själv är 888.500 kr.
  Behöver jag ta ut mer i lön för att få maximal utdelning? Min redovisningskonsult är på semester o jag åker innan hon kommer hem. Tacksam för svar o en uträkning gärna.
  Mvh
  Tarja

  • Hej Tarja (har även svarat på din angivna mailadress),

   Ditt kvalifikationsbelopp för löneunderlaget är det LÄGSTA av 10 inkomstbasbelopp (566.000) samt 6 inkomstbasbelopp + 5% av bolagets totala löner (339.600+44.425=384.025). Eftersom det sistnämnda är lägst så klarar du dig alldeles utmärkt med de 425.000 du tagit ut.

   Hör av dig om det dyker upp några frågor om detta eller annat.

   Mvh Kim

 • Jocke

  Jag har löner på 17 miljoner och egna löner på 560´för föregående år. Kommande år är lönerna uppskattat till 21 miljoner och min lön densamma…

  Visst borde jag ha en rätt så hög K10.

  Jag är ensam ägare.

  • Hej Jocke,

   Du kommer absolut ha ett högt gränsbelopp att nyttja på din K10’a framöver, med så ordentliga löner, ja. Jag är dock lite orolig att du kanske behöver justera ditt löneuttag för 2014 för att inte riskera och missa det året. Jag gör gärna en ordentlig utredning till dig om du mailar mig på kim.lavin@bakertillyhelsingborg.se, så att du är säker på att allt blir rätt framöver. Bifoga din senast inlämnade K10’a så återkopplar jag till dig inom en vecka.

   Trevlig helg!

   Med vänliga hälsningar,
   Kim Lavin

 • Janne

  Hej!
  Har två frågor som du kanske kan svara på.
  – Om man planerar göra en utdelning i år (2014) på den vinst som genererades under 2013, vilket år är det man använder för att beräkna det lönebaserade utrymmet?
  – Om man blev aktieägare i februari 2013, har man rätt till någon utdelning i år?

  Tack på förhand.

  Mvh
  Janne

  • Hej Janne!

   Jag gör åtminstone ett försök att svara:

   1. Utdelningen du får 2014 på 2013 års vinster (balanserad vinst i årsredovisningen 2013) beskattas med stor sannolikhet på blankett K10 om det är kvalificerade andelar i fåmansföretag det gäller. Denna blankett med uppgift om utdelningsbeloppet lämnas med nästa års privata inkomstdeklaration i maj 2015. I beräkningen av löneunderlag räknar man på lön som betalats ut 2013, dvs både för kvalifikationslön och för löneunderlag. Normalt får man tillgodoräkna sig det löneunderlag som skapats under vilken tid man ägt aktierna.

   2. Eftersom du förmodligen kommer vara ägare av aktierna (förutsatt att de är utdelningsberättigade och inte t.ex. bara röst-aktier) när utdelningen beslutas vid stämman kommer du ha rätt till utdelning. Beskattningen av denna utdelning kommer bero på hur K10’an och löneuttaget ser ut.

   Detta har ej verifierats med skattekonsult, vilket det såklart bör och då behövs en mer fullständig bild. Om du vill ha en mer utförlig genomgång är du välkommen att maila mig så löser vi det.

   Trevlig helg!

   Mvh Kim

 • Tarja

  Hej!
  Min sambo o hans bror startade ett AB 2013-11-27.
  De har bokslutsdatum 140630.
  Jag har 4 frågor:
  1. Behöver de skicka in en K10 i år?
  2. Om det finns vinster vid bokslutet i år har de rätt att ta utdelning i år?
  3. Hur fungerar det om man är 2 delägare som äger 50/50 av aktierna och ska räkna på löneunderlag? Görs det på sedvanligt dätt och delas sedan på 2?
  4. Många har haft synpunkter på att räkenskapsåret är förkortat och slutar sista juni. Om man reg ett AB i slutet av ett år, vad är arr rekommendera för bokslutsperiod?

  • Hej Tarja,
   Svar (något kortfattade) på dina frågor:
   1. De behöver egentligen inte det eftersom det inte finns något som ska föras över från blanketten, eller något gränsbelopp som erhålls då aktierna inte ägdes vid årets ingång, men jag hade gjort det ändå för ordningens skull.
   2. Ja, om en vinst fastställs i bokslutet 140630 har de rätt att föreslå utdelning från denna. Den kan lyftas i samband med att stämman hålls där utdelningen föreslås. Viktigt dock att årsredovisningen 140630 fastställts när utdelningen föreslås (kan göras på samma stämma).
   3. I princip fungerar det så ja. Båda måste dock uppfylla löneuttagskravet.
   4. Som längst kan man ha 18 månader, så ni hade ju kunnat göra det till ett 141231-bokslut utan problem. Det viktiga är dock att man ska ha bra med tid när bokslutet ska göras. Jag har t.ex. arbetat med en skola som ju har terminsstart i januari och därför istället valde att ha bokslut i juni. På det viset kan bokslutet tas fram i lugn och ro under sommarlovet.
   Hoppas det är svar på dina frågor. Har du fler frågor eller behöver lite mer fullödiga svar så hör av dig.
   Mvh Kim

 • Jens Olsson

  Hej!
  Jag är ensam ägare 100% av aktierna.
  Jag har inte tagit ut någon lön 2013.
  Jag har inte råd med någon bokföringsbyrå eller revisor i år.
  Det står på 2012 K10 under A1
  1.1 4511+ 143275
  1.2 4501+ 683237
  1.3 4502 826512
  1.4 4720-
  1.5 4503 826512

  Hur skall jag fyllai min k10 för 2013?
  Under 2014 sålde jag en fastighet för 1 200 000
  I stort sett allt användes för att betala av ett banklån.
  Kommer dessa pengar räknas som en vinst i företaget i alla fall? Med vänlig hälsning Jens
  Ps det finns inga medel att plocka ut något utdelning för.

  • Hej Jens,
   Tyvärr är det svårt att ge svar utan att ha hela bilden. Mitt råd är att ta dig råd med att reda ut framförallt fastighetstransaktionen då det kan bli stora kostnader om du gör fel. Oavsett ska det ju inte deklareras förrän 2015 när du sålt 2014, men det är inte fel att börja redan nu när allt är lite färskare i minnet. Särskilt om du har en vinst som ska ränteberäknas.
   K10’an borde ge dig ytterligare ett ”schablonbelopp” som 2013 är 150.150kr (ruta 1.1). Du får dessutom uppräkning på det ingående sparade utdelningsutrymmet med 4,49% vilket ger 826.512×1,0449=863.622kr (ruta 1.2). Totalt ger detta 1.013.772kr (ruta 1.3 och 1.5). Detta förutsatt att du inte tagit någon utdelning 2013. Som sagt är detta med reservation för att jag inte har hela bilden här.
   Hoppas allt ordnar sig. Hör av dig om du behöver mer hjälp.
   Mvh Kim

 • Lars Westberg

  Gjorde mitt första avslut 131231. jag tog ut 75000:- i lön somjag skattat för och betalt soc avg. Förlust blev 93000:-
  Hur skall jag göra med K10. Jag har inga anställda.

  • Hej Lars,
   Ditt löneuttag kommer inte att påverka K10’an eftersom du inte når upp till kvalifikationslönen som jag skriver om. Det som kommer att påverka den är när du bildade ditt bolag, dvs. när stiftelseurkunden undertecknats. Om det är före 2013-01-01 ska du lämna en K10 med beräkning av gränsbelopp enligt förenklingsregeln justerat med hur stor andel av bolagets aktier du äger. Om stiftelseurkunden är daterad efter 2013-01-01 kommer din K10 för året att vara tom.
   Hör av dig om det dyker upp fler frågor!
   Mvh Kim

   • Lars Westberg

    Ett Stort tack för ditt svar/Lars

 • Pingback: Ta ut rätt lön från ditt AB år 2015 – 3:12 / K10 - Revisor Helsingborg()

 • Pingback: Ta ut rätt lön från ditt AB år 2016 – 3:12 / K10 - Revisor Helsingborg()