Revisorsintyg Advokatsamfundet

Arbetar du som advokat så krävs sedan 2004 professionell vidareutbildning samt ett särskilt revisorsintyg som intygar att utbildningen uppfyller Advokatsamfundets krav.

Advokatsamfundets styrelse har fastställt bl.a. att 18 timmar årlig vidareutbildning krävs. Läs mer på deras hemsida om detta.

En revisor ska bl.a. intyga att kraven på vidareutbildningen uppfyllts samt att bokföringen avseende klientmedel m.m. uppfyller de krav som Advokatsamfundet ställer på sina advokater.

Vi utfärdar denna typ av intyg och om du behöver min hjälp så tveka inte att höra av dig.

Detta är inlägg 55 av 100 i min #blogg100-medverkan.

advokat