Personligt betalningsansvar för skatter slopas?

Idag kan VD och styrelse bli personligt betalningsansvariga för förfallna skatteskulder genom det s.k. företrädaransvaret.

Detta gör att bolag ibland sätts i konkurs för att undgå risken för detta istället för att drivas vidare för att eventuellt kunna reda ut problemen. Bolagsrätten skyddar alltså inte företagaren så som avsett med aktiebolagsformen, utan Skatteverket har en ”väldigt prioriterad” fordran.

Dessa regler ska nu ses över. Utmärkta sajten Driva-Eget har skrivit om detta på sin blogg här.

Det är viktigt att bolagsrätten skyddar företagare så att de vågar ta (redan stora) risker och anställa. Detta gynnar alla genom att framgångsrika företag leder till långsiktigt ökande skattebas.

Detta är inlägg 37 av 100 i min #blogg100-medverkan.