Nej till lägre arbetsgivaravgifter för unga!

Jag lyfte fram regeringens promemoria om sänkta arbetsgivaravgifter för unga här. Häromveckan röstades förslaget ned i Riksdagen med motiveringen att det inte kan bevisas att åtgärden leder till fler jobb. Det kvarstår alltså en hel del arbete att ta fram åtgärder som kan bekämpa ungdomsarbetslösheten.