Trött på dåliga betalare?

Jag hittade en mycket bra sammanställd artikel på CFOWorld som ger konkreta tips för hur man kan förebygga samt minska risken för uteblivna betalningar samt även hur man handskas med eventuella tvister. Vi får ofta denna typen av frågor från våra kunder och jag vill gärna dela med mig av detta samt lite egna tips:

CFOWorld – Så minskar du risken för sena betalningar

Mycket av grunden kring att minska kundförluster och slippa agera bank ligger annars självklart i att själv säkra sin motpart och göra en bedömning kring huruvida det kan uppstå risker i betalningsflödena. Detta kan göras genom t.ex. kreditvärderingstjänster som samlar in offentlig information kring bolag och ger bolaget en ”rating” som tydliggör risken, t.ex. Bisnode.

Jag har även träffat på en del kunder som använder sig av tjänster från externa parter (senast hörde jag att Handelsbanken erbjuder detta, men det finns hos flera andra också så hör med t.ex. din bank) där de tar på sig att fakturera mot en avgift. Detta är visserligen en kostnad, men har många gånger visat sig generera mer än vad det kostar på grund av att betalningarna skett i tid, kostnadsränta premieras bolaget, minskad administration genom att bolaget bl.a. självt slipper fakturera och driva in sin fordran etc.

Detta var några konkreta tips varav jag hoppas ni har direkt nytta av åtminstone något/några.