Glöm inte investeraravdraget!

Investeringar som uppfyller vissa krav och som görs efter den 30 november i år kan vara avdragsgilla som investeraravdrag.

Belopp avseende investeringar i mindre företag (dvs. ej oms. över 80Mkr, ej noterade m.m. – se länk ovan) upp till 1,3Mkr (!) är avdragsgilla till hälften (650kkr) i inkomstslaget kapital. Nettounderskott i kapital medför en dämpning om 30% varför detta är extra intressant då man redan har ett motsvarande eller större överskott i inkomstslaget kapital.

Kraven är bl.a. att det ska vara ett mindre bolag med en aktiv verksamhet och ett löneunderlag om minst 300kkr. Du som gör avdraget ska bl.a. vara skattskyldig i Sverige och får sen inte avyttra andelarna på fem år. Mer om kraven och vissa undantag finner du på länken ovan.

Observera att andelarna alltså ska innehas och beloppet ska vara betalt ”kontant” innan årsskiftet!

Detta är ett kanonläge att, med viss riskdämpning, göra en investering i ett bolag man tror på och kommer att ge många små företag möjlighet att investera och växa. Det ska bli kul att följa effekterna av detta framöver!