Ta ut rätt lön från ditt AB år 2013! – 3:12 / K10

(Detta inlägg är fortfarande mycket populärt – men missa för all del inte mitt uppdaterade inlägg som istället gäller för 2014/2015: Ta ut rätt lön från ditt AB år 2014 – 3:12 / K10 och för 2015: Ta ut rätt lön från ditt AB år 2015 – 3:12 / K10)

Ett av de mest förmånliga sätten för fåmansföretagare att få ut pengar ur sitt aktiebolag är genom s.k. lågbeskattad utdelning i inkomstslaget kapital. Skatten på utdelning upp till en viss gräns (gränsbeloppet) uppgår endast till 20%. Finns inga vinster att ta ut i dagsläget gör det inget, utan gränsbeloppet förs varje år över från det föregående året och uppräknas dessutom med en relativt bra ränta. Vid en eventuell avyttring av bolaget beaktas även detta gränsbelopp varpå en eventuell vinst beskattas till en lägre skattesats. Dessa regler bör alltså vara av intresse för alla med ett fåmansaktiebolag (FÅAB) oavsett om det finns intresse av att ta ut pengar just nu eller ej.

Beräkningen av gränsbeloppet är dock lite snårig, särskilt om man nyttjar huvudregeln/löneunderlagsregeln vilken ställer olika kvalifikationskrav avseende bl.a. totalt och eget löneuttag på årsbasis. Beräkningen görs på blankett K10 till din privata inkomstdeklaration.

OBS! Beräkningar nedan kring löneuttag gäller alltså INTE om du tillämpar förenklingsregeln (schablonbeloppet om ca 155 kkr) på din K10. 

Eftersom årsskiftet nu närmar sig är det hög tid att se över ditt löneuttag med hänsyn till de fortsatt gällande 3:12-reglerna som alltså påverkar 2014 års gränsbelopp (årets gränsbelopp baseras i sin tur på löneuttaget för 2012).

Vilka nivåer är viktiga att hålla reda på då? Jo, lägsta möjliga lönekrav för 2013 kommer att vara 357 474 kr (6 inkomstbasbelopp + 5% av totala löner). Vid en lön på minst 566 000 kr (10 inkomstbasbelopp) är lönekravet dock alltid uppfyllt. Detta medför att:

* om den totala lönesumman (inkl. ägaren) under 2013 i bolaget är ca 4,5Mkr eller HÖGRE måste ägaren eller någon annan i någon i ägarens familj ta ut en lön under 2013 på minst 566 000 kr.

* om lönesumman är LÄGRE än ca 4,5Mkr räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 339 600 kr + 5 procent av lönesumman.

Till kommande år ser 3:12-reglerna dock annorlunda ut, vilket du som följt bloggen (eller annan valfri mediarapportering :)) redan känner till. Framförallt innebär de nya reglerna att man måste äga minst 4% av bolaget för att ens ha en chans att kvalificera sig för löneunderlaget. För en stor del företagare i det segment där jag verkar, dvs. små och medelstora företag, kommer de nya reglerna dock bara ge ytterligare skjuts åt löneunderlaget och ökade möjligheter att få ut s.k. lågbeskattad utdelning till 20%. Jag kommer att återkomma mer till detta efter årsskiftet.

Har du några frågor kring årets löneuttag, upprättande av din K10 eller något annat kring detta så tveka inte att höra av dig. Detta är väldigt komplicerade regler, och de blir inte enklare, men jag får frågor om det varje vecka och vill gärna hjälpa dig.